ALO Diamonds
Pravidla

Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž nazvanou „Diamantová soutěž“ (dále jen „Soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže v České republice.

I. Pořadatel a Organizátor soutěže

1. Pořadatelem, technickým provozovatelem a organizátorem Soutěže je společnost BURDA Media 2000 s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce 90/1, PSČ 160 00, IČ: 25611518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 54708 (dále jen "Pořadatel").

II. Trvání soutěže

1. Soutěž probíhá od 15.10.2012 do 30.12.2012. Soutěž je rozdělena do 3 soutěžních kol. Každé kolo je samostatné.

Přehled soutěžních kol Začátek Konec
1. kolo 15.10.2012 4.11.2012
2. kolo 12.11.2012 2.12.2012
3. kolo 10.12.2012 30.12.2012

2. Příslušné soutěžní kolo končí rovněž vyčerpáním počtu výher.

III. Účast v soutěži

1. Soutěžícím je osoba, která se zaregistruje na internetových stránkách diamantovasoutez.elle.cz (dále jen „Soutěžní web“) a zodpoví položenou otázku (dále jen „Soutěžící“).

2. Registrace na Soutěžním webu je vždy platná pouze pro aktuálně probíhající soutěžní kolo.

3. V rámci účasti v Soutěži je Soutěžící povinen uvádět pouze pravdivé informace.

4. Soutěžící je oprávněn účastnit se příslušného soutěžního kola, tedy zodpovědět soutěžní otázku na Soutěžním webu, vždy pouze jednou.

5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky nebo s trvalým pobytem na území Slovenské republiky, které splní pravidla Soutěže. Tím není dotčena skutečnost, že Soutěž probíhá pouze na území České republiky. Osoby mladší 18-ti let se smí Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

6. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli.

7. Účast v Soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

1. Výhrou v Soutěži je diamantový přívěsek na krk. V rámci prvního a druhého soutěžního kola se soutěží o celkem 20 výher, ve třetím kole o jednu výhru. Tedy celkem se v rámci celé Soutěže soutěží o 21 výher.

2. Výhru získává Soutěžící, jehož odpověď je vždy 40. správná odpověď v pořadí.

3. O výhře jsou výherci informování Pořadatelem e-mailem a/nebo telefonátem prostřednictvím kontaktů uvedených Soutěžícím při registraci do Soutěže v rámci příslušného soutěžního kola. Pokud se nepodaří výherce Soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení Soutěže, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

4. Výhra bude předána na adrese Na Maninách 1040/14, Praha 7. (sídlo společnosti Alo diamonds). Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry a prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení Soutěže, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

5. Výhry v Soutěži podléhají srážkové dani ve smyslu platných daňových zákonů České republiky.

V. Osobní údaje

1. Soutěžící uděluje svou účastí v Soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas s elektronickým zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa Soutěžícího ze strany Pořadatele za účelem prověření jejich platné účasti v Soutěži, předání výhry v Soutěži a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely dle odst. 2 tohoto článku V. pravidel Soutěže. Soutěžící uděluje bezplatný souhlas s poskytnutím svých osobních údajů. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům a jejich opravu, a dále má právo svůj souhlas odvolat formou písemné žádosti zaslané na korespondenční adresu Pořadatele. Soutěžící je oprávněn požádat Pořadatele o vysvětlení a/nebo o odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

2. Výherci dávají Pořadateli bezplatný souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích, na Soutěžním webu, jakož i na jiných internetových stránkách Pořadatele, a to v souvislosti s aktivitami vztaženými k této Soutěži.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže, resp. soutěžního kola bez udání důvodu.

2. Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.

3. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Soutěže, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

4. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Pořadatelem. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Hrajte o deset diamantových šperků od Alo diamonds v hodnotě 148 800 Kč!

Rings

ALO diamonds nabízí největší výběr diamantových šperku v ČR – v buticích značky až 2000 vzorů šperků! Šperky jsou vyráběny z kvalitního špičkového bílého, růžového i žlutého zlata v kombinaci s perlami, barevnými drahokamy a polodrahokamy.

Pokud byste ráda získala jeden z deseti diamantových šperků, každý v hodnotě 14 880 Kč, zkuste své štestí a odpovězte na soutežní otázku.